VIRTUAL BIRDLAND receives a Grammy nomination, with Malika Zarra on Pouvoir.